Посещение на пещери назад 
   
Някои от най-големите красоти на България са под земята й.
. най-старата суша на Балканския полуостров?
. най-голямата подземна пещерна зала?
. една от най-дългите пещери на Балканите?
. най-старите следи, оставени от човека / 30 000 години /.
 
От благоустроените пещери
ще ви покажем:
- Ягодинска пещера
- Дяволското гърло
- Харамийската дупка


Тук има над 150 пещери с различна дължина и пещерни образувания.
В някои от тях текат подземни реки преминаващи в езера.
Други са били обитавани от хора от найдълбока древност 30 хил. год. пр. Хр.
Отвори снимката
Отвори снимката
 
Отвори снимката
Отвори снимката
Отвори снимката